Etape proiect

1
Analiză
2
Implementare
3
Testare
4
Funcțional
5
Evaluare

Furnizori

Partener

Cluj-Napoca, RO

Detaliu Proiect

Vezi galerie foto

UNLOQ KMS este un sistem de gestionare a cheilor de criptare care permite organizaţiilor să  utilizeze criptarea de date la cel mai granular nivel. Sistemul permite unei companii să administreze miliarde de chei, practic una pentru fiecare câmp din baza lor de date. Astfel, o bază de date existentă poate deveni o grămadă de text codificat fără nici un sens în lipsa cheilor.

UNLOQ KMS are patru componente principale care guvernează modul în care se acordă accesul la date: Permisiuni, Politici, Gestionare de chei şi Audit.

Sub- sistemul de Permisiuni permite companiilor să definească permisiuni granulare la cheile de criptare în funcţie de două concepte principale: identități și resurse. O identitate poate fi orice utilizator, aplicație sau obiect.

UNLOQ KMS foloseşte sub- sistemul Politici pentru a verifica și a restricționa accesul la cheile de criptare pentru dispozitivele autorizate.

Practic, Permisiunile şi Politicile definesc cine şi în ce condiţii poate să acceseze o anume cheie de criptare a unei resurse.

Sistemul de gestionare a cheilor face două lucruri majore:

–              Gestionează emiterea, rotaţia și protecția cheilor;

–              Efectuează fie criptarea / decriptarea, fie emite API-ul temporar al cheii de criptare a resursei care este utilizată pentru a efectua solicitarea de către client.

Nu în ultimul rând, sistemul de Audit care înregistrează orice solicitare și răspuns la această solicitare într-o formă criptată, pentru a  oferi o evidenţă detaliată a tuturor modificărilor Sistemul de audit semnează orice intrare și realizează o înlănțuire a logurilor.

 

Specificații tehnice

Vezi galerie foto

Soluţia este de tipul Software as a Service (SaaS). Nu necesită echipamente la client. În schimb, necesită implicarea echipei de suport, implementare şi instruire  pentru administrarea acesteia.

Vezi galerie foto

Impact în comunitate

 

Securitate. Prin emiterea cheilor de criptare la un nivel granular, pentru o anumită informaţie, UNLOQ KMS asigură un control ridicat al accesului.

Conformitate. Ajută organizaţiile să devină conforme cu legislaţia de protecţie a datelor personale, precum GDPR.

Transparenţă. Transparenţa sistemului este asigurată de traseul de audit.

Control. Nivelul ridicat de granularitate permite un control ridicat al sistemului, prin intermediul politicilor, permisiunilor şi validării dispozitivului şi aplicaţiei.

Cost. Prin mutarea datelor într-un serviciu Cloud accesibil, resursele pot fi concentrate pe un singur sistem, simplificând şi consolidand activitatea.

Timp de implementare. Permite integrarea facilă cu sistemele existente şi implementarea în etape.

Instituţii publice: permite gestionarea securizată a informaţiilor şi a datelor cetăţenilor.

Cetăţeni: facilitează accesul rapid şi sigur la informaţii de către cetăţeni.