Etape proiect

1
Analiză
2
Implementare
3
Testare
4
Funcțional
5
Evaluare

Partener

London, UK; Cluj, RO

Detaliu Proiect

Vezi galerie foto

UNLOQ Admin este o platformă securizată de creare a interfețelor de administrare a aplicațiilor și dispozitivelor conectate. Sistemul permite managementul a mii de aplicații şi dispozitive, creând un mediu sigur de configurare și actualizare la distanţă a aplicațiilor și facilitând colaborarea.

Platforma are şase componente principale care guvernează modul de administrare al aplicațiilor și permiterea accesului la date: Configurări, Zone, Flux şi Vizualizări, Audit, Drepturi și Permisiuni, și Criptare.

Componenta Configurări permite managementul configurărilor sistemelor terțe, oferind posibilitatea creării unui panel de administrare a acestora. Prin crearea de Zone, sistemul facilitează managementul structurilor complexe.

Pentru a facilita şi mai mult organizarea şi colectarea datelor, sistemul oferă posibilitatea definirii de Fluxuri și Vizualizări, acestea putând fi organizate într-un meniu personalizat.

Întregul UNLOQ Admin are integrat un sistem de Audit care înregistrează orice solicitare și răspuns la această solicitare într-o formă criptată, pentru a  oferi o evidenţă detaliată a tuturor modificărilor Sistemul de audit semnează orice intrare și realizează o înlănțuire a logurilor, astfel  asigurând faptul ca traseul de audit este legal executoriu.

Sub-sistemul Drepturi şi Permisiuni permite definirea de drepturi și permisiuni de accesare şi management la nivel granular, în funcție de două concepte principale: identități și resurse. Identitățile pot fi orice utilizator, aplicație său obiect, iar o resursă poate reprezenta un atribut asociat unui utilizator, cum ar fi id-ul de utilizator. UNLOQ Admin creşte și mai tare nivelul de control cu ajutorul rolurilor personalizate.

Toate datele sunt criptate, iar cheile de Criptare sunt gestionate cu ajutorul UNLOQ KMS.

Specificații tehnice

Vezi galerie foto

Soluţia este de tipul Software as a Service (SaaS). Nu necesită echipamente la client.

Vezi galerie foto

Impact în comunitate

 

Control. Nivelul ridicat de granularitate permite un control ridicat al sistemului, prin intermediul drepturilor şi permisiunilor.

Securitate. Prin criptarea datelor la nivel granular, sistemul asigură o siguranţă sporită al accesului.

Transparenţă. Transparenţa sistemului este asigurată de traseul de audit, acesta fiind legal executoriu.

Timp de implementare. Permite integrarea facilă cu sistemele existente şi implementarea în etape.