Etape proiect

1
Analiză
2
Implementare
3
Testare
4
Funcțional
5
Evaluare

Furnizori

Partener

Cluj-Napoca, RO

Detaliu Proiect

Vezi galerie foto

Derularea proceselor de achiziție publică reprezintă un aspect esențial și punct nevralgic în activitatea oricărei instituții. Legislația este complexă, riscurile de a se produce greşeli sunt mari, comunicarea greoaie, volumul de muncă mare. Informatizarea proceselor specifice achiziţiilor publice a rămas mult în urmă faţă de dezvoltarea altor aplicaţii care se regăsesc în angrenajul administrativ local sau central.

ProcessPlayer Achiziţii este o aplicaţie software care oferă posibilitatea gestiunii proceselor de achiziţie publică din cadrul autorităţilor contractante – în cazul nostru Primăria Municipiului Alba Iulia. ProcessPlayer Achiziții este singura aplicație din România care sprijină derularea proceselor de achiziție publică de la identificarea necesității până la achiziția efectivă, asigurând evidența, corelările, raportarea si conformitatea activitaților specifice. Sistemul este deja utilizat de multe instituții publice din România.

Aplicaţia software Process Player Achiziţii realizată de către compania ARXIA, membră a Cluj IT Cluster, este o componentă a pilonului de e-administraţie al pachetului de soluţii pentru Smart City ale membrilor clusterului Cluj IT, oferind posibilitatea gestiunii proceselor de achiziţie publică din cadrul autorităţilor contractante, incluzând asistenţă în execuţia activităţilor specifice de la momentul identificării necesităţii şi până la achiziţia efectivă. Sistemul software, construit pe baza platformei BPM ProcessPlayer, include următoarele funcţionalităţi:

 • Realizarea, aprobarea și avizarea electronică și în formă standardizată a referatelor de necesitate;
 • Evidența cantitativă și valorică a achizițiilor;
 • Gestiunea completă a P.A.A.P.;
 • Gestiunea solicitărilor şi comenzilor;
 • Generarea tuturor documentelor tipizate în formă standardizată, fără a mai fi nevoie să fie editate manual;
 • Generarea strategiilor de contractare conform ghidului ANAP.

Sistemul permite accesul a trei tipuri de utilizatori, cu roluri şi drepturi specifice:

 • Compartiment (persoanele care intocmesc referatele de necesitate);
 • Staff (persoanele care aprobă şi avizează);
 • Achiziţii (membrii compartimentului specializat).

Specificații tehnice

Vezi galerie foto

Soluţia software este accesibilă online. Fiind găzduită pe serverele Arxia, nu necesită instalări sau configurări la nivelul municipalităţii sau altor instituţii locale.

Aplicația este bazată pe o platformă software de Business Process Management dezvoltată de Arxia, utilizând un process engine propriu optimizat pentru corelarea între modelele de proces BPMN 2.0, vocabulare standardizate, interfețe utilizator modelabile si șabloane documentare personalizabile.

Platforma poate fi folosită pentru derularea de activitați diverse, din sectorul bugetar și din sectorul privat. Aplicația pentru achiziții publice este unul din aceste cazuri specifice de utilizare.

Arhitectura decuplată si API-ul interpretorului de proces permit integrarea usoară cu aplicații existente cum ar fi portaluri CMS, ERP, document management, execuție bugetară.

Aplicația pentru achiziții publice transpune algoritmic legislația din domeniul achizițiilor publice ( Legile 98 si 99 din 2016 cu actualizările aferente și normele de aplicare asociate), este actualizată imediat in cazul modificărilor legislative si urmărește indeaproape evoluția standardizării la nivel european, in particular rezultatele lucrărilor Comitetului European de Standardizare, CEN BII workshop si comitetul tehnic 440 pentru realizarea standardului european pentru achiziții publice electronice, in cadrul căruia directorul Arxia este membru activ.

Aplicaţia Process Player Achiziţii dedicată gestiunii proceselor de achiziţie publică din cadrul autorităţilor contractante este pusă la dispoziţia Primăriei Alba Iulia sau a unei autorităţi subordonate în regim SaaS – software as a service -, cu acces gratuit pentru un număr de până la 30 de utilizatori, în perioada 1 iunie 2018 – 31 martie 2019.

Process Player Achiziţii în media

Vezi galerie foto
Vezi galerie foto

Aplicaţia Process Player Achiziţii aduce un plus de eficientizare a activităţilor de achiziţie publică şi asigură conformitatea legală, gestionând un control şi o trasabilitate mai bune.

Beneficii pentru utilizatori (autoritate publică):

 • reducerea riscurilor prin asigurarea conformității cu cadrul legislativ;
 • trasabilitatea acțiunilor și un control mult mai bun asupra activităților specifice;
 • regăsirea rapidă a informațiilor și eliminarea riscurilor de pierdere de informații sau documente;
 • comunicare internă mai bună în instituție;
 • responsabilizare ridicată a compartimentelor în relație cu achizițiile publice
 • raportare rapida si eficienta, inclusiv pentru achizitii directe
 • urmarirea contractelor din perspectiva cantitativ-valorica