Etape proiect

1
Analiză
2
Implementare
3
Testare
4
Funcțional
5
Evaluare

Furnizori

Partener

Cluj-Napoca, RO

Detaliu Proiect

Vezi galerie foto

Pachetul SmartCommunity/Incluziune realizat de către compania Hyper Media  – membră Cluj IT Cluster, format din componentele HyperMeeting, HyperWebinar, HyperEDU, ContentAuthoring Tool, HyperMed, face parte din pachetul de soluţii pentru Smart City ale Clusterului Cluj IT.

Implementarea unei soluții de tip Smart Community la nivelul Municipiului Alba Iulia are ca obiectiv specific creșterea calității vieții și implementarea unei game de servicii de tip e-inclusion, smart education, e-culture sau advanced healthcare. Prin componentele sale, pachetul SmartCommunity/Incluziune ofera următoarele functionalităţi:

  • HyperMeeting poate fi ușor adoptat în instituțiile publice și entitățile de business pentru creșterea eficienței personalului implicat în programul de incluziune socială;
  • HyperWebinar reprezintă un mediu eficient, stabil și sigur de gestionare și diseminare a informațiilor și cunoștințelor în cadrul evenimentelor speciale din cadrul programului de incluziune socială. De asemenea, permite captarea rapidă de feedback mai mult decât elocvent cu privire la inițiativele e-inclusion;
  • ContentAuthoring integtrează un set de instrumente software pentru managementul conținutului și furnizarea lui în format compact, via web;
  • HyperEdu, Course Authoring Tool și HyperBook permit implementarea conceptului inverted classroom adaptat programului de incluziune socială.

HyperMed este o extensie a HyperMeeting pentru domeniul medical, ce asigură funcționalități de tip smart healthcare adaptate rigurozităților programului de incluziune socială.

Specificații tehnice

Vezi galerie foto

Acces WAN

  • Timp de răspuns < 120 ms;
  • Banda necesară accesului la sesiunile colaborative desfășurate prin intermediul instrumentelor de video colaborare: 512 – 1024 kbps;
  • Banda necesară accesului la sesiunile interactive desfășurate prin intermediul componentelor interactive: 512 kbp.

 

Acces 4G

  • Timp de răspuns < 200 ms;
  • Banda necesară accesului la sesiunile colaborative desfășurate prin intermediul instrumentelor de video colaborare: 512 – 1024 kbps;
  • Banda necesară accesului la sesiunile interactive desfășurate prin  intermediul componentelor interactive: 512 kbp.

Platforma Smart Community/Incluziune socială în media

Vezi galerie foto
Vezi galerie foto

Prin implementarea strategiei e-inclusion, se asigură creșterea calității vieții și un anumit nivel de sănătate fizică și mentală, acoperirea discrepanțelor între păturile sociale, respectiv lipsa de comunicare între generații și diferențele dintre categoriile demografice, indiferent de dificultățile de integrare a persoanelor cu probleme în societate și lipsurile cu care acestea se confruntă.