Etape proiect

1
Analiză
2
Implementare
3
Testare
4
Funcțional
5
Evaluare

Partener

Bucureşti, RO

Detaliu Proiect

Vezi galerie foto

O componentă importantă a oricărui sistem integrat de management al traficului la nivelul unui oraș este sub-sistemul de cuantificare a numarului de autovehicule care tranzitează anumite zone sau care circulă pe arterele orașului.

Incercând să evite neplăcerile cauzate de utilizarea buclelor inductive, Direct One, în parteneriat cu Syswin Solutions, a implementat o soluție inovativă de cuantificare a volumului de trafic la nivelul unei intersecții importante din Municipiul Alba Iulia (Bd. Revoluţiei 1989 cu str. Cloșca), ce utilizează tehnologia LoRaWAN.

Pe fiecare bandă de circulație au fost instalați prin carotare senzori IoT specializați în detecția autovehiculelor, reducând astfel semnificativ timpul de instalare față de soluția cu bucle inductive. De asemenea, soluția de refacere a suprafeței carosabile a fost una inovativă, prin utilizarea unor materiale compozite care permit reluarea circulației la câteva minute de la instalare.

Considerând adâncimea de instalare de 20-40 cm și durata de viață a senzorilor de 5 ani, această soluție de montaj asigură independența sistemului față de lucrările periodice de refacere a stratului de uzură (buclele inductive se instalează la o adâncime de 2-4 cm, fiind distruse la o decopertare pentru refacerea stratului asfaltic de uzură).

În prezent, interfața de vizualizare oferă informații despre volumul total al traficului pe parcursul unei zile. Odată cu versiunea următoare, ce va fi disponibilă incepând cu jumătatea lunii iulie 2018, soluția va furniza, în timp real,  informații detaliate pentru fiecare sens de mers (chiar și la nivel de bandă de circulație, permițând astfel municipalităţii să poată lua decizii de optimizare a traficului rutier în intersecția/ zona respectivă pe baza unor valori reale din teren.

Specificații tehnice

Vezi galerie foto

Pentru a cuantifica volumul de trafic din intersecția Bd. Revoluţiei 1989 cu Str. Cloşca, Direct One, în colaborare cu Syswin, a instalat o soluție inovativă pentru detectarea și măsurarea traficului rutier, la nivelul benzilor de circulaţie, pentru sensurile de intrare în intersecție pe Bd. Revoluţiei 1989 și pe toate benzile de circulație pe Str. Cloşca.

Infrastructura de detecție a autovehiculelor, compusă din senzori magnetici, instalaţi prin îngropare în carosabil, la o adâncime de ~25 de cm, este net superioară soluției clasice cu bucle inductive. Adancimea mare de îngropare elimină riscul de deterioare, atât în cazul activităţilor sezoniere de curățare a carosabilului de zapadă, cat și în cazul lucrărilor de refacere a stratului de uzură.

Din punct de vedere operațional, instalarea unui senzor se realizează într-un interval de timp relativ scurt (~30 minute), incluzând refacerea stratului de asfalt, pentru care s-a utilizat o mixtură rece, cu timp de priză foarte scurt (2-3 minute).

Tehnologia de comunicaţie este LoRa, fiecare senzor fiind echipat cu modul radio LoRa și baterie cu durata de viață estimată la 5 ani.

Din punct de vedere funcțional, fiecare autovehicul care trece peste un senzor incrementează un contor a cărui valoare este transmisă, prin intermediul unui gateway LoRa, către serverul central din București, la fiecare 30 de minute. Informația agregată în baza de date centrală este afișată într-o aplicație web, ca valoare globală a traficului din ziua în curs. În modulul de raportare, utilizatorii vor putea crea rapoarte personalizate, în funcție de nevoile specifice. Granularitatea de timp a sistemului de măsurare a volumului de trafic este de 30 de minute.

Vezi galerie foto

Beneficiile acestei soluţii se adresează în principal administraţiei localeprin extinderea la nivelul întregului oraş, soluția poate facilita implementarea de măsuri concrete de management al traficul, bazate pe măsuratori precise, în timp real, ale volumului de trafic.