Etape proiect

1
Analiză
2
Implementare
3
Testare
4
Funcțional
5
Evaluare

Partener

Bucureşti, RO

Detaliu Proiect

Vezi galerie foto

Una dintre dimensiunile importante ale unui oraș modern este calitatea vieții pe care administrația reușește să o asigure cetățenilor săi. O subcomponentă importantă în această direcție este calitatea aerului la nivelul orașului. În contextul european, în care România și-a asumat îndeplinirea unor obiective privind politica de mediu, fiecare municipalitate care își asumă un rol activ în implementarea unei strategii/politici de reducere a factorilor de poluare în teritoriul administrat reprezintă un jucător important în „echipa națională”.

Pentru ca un administrator public sa aibă o viziune corectă asupra gradului de poluare la nivelul orașului său, în primul rând trebuie să evalueze concentrația principalilor agenți poluanți. Acest lucuru se poate realiza cu succes prin instalarea unui sistem performant de eșantionare şi măsurare a acestora, completat de o aplicație de prelucrare a datelor, capabilă să structureze datele măsurate după criterii multiple (agentul poluator măsurat, dată/timp, corelare cu alți factori etc.).

Direct One vine în sprijinul municipalității albaiuliene, în cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City,  cu o soluție modernă, performantă, care permite măsurarea celor mai importanți factori chimici de poluare urbană:

 • amoniac;
 • monoxid de carbon;
 • dioxid de azot;
 • propan;
 • butan;
 • metan;
 • hidrogen;
 • etanol.

Toţi aceşti parametri se află în corelație cu temperatura şi umiditatea relativă, precum și cu nivelul de zgomot în zona acoperită.

În Alba Iulia, Direct One, în parteneriat cu Syswin Solutions, a instalat o stație de monitorizare a parametrilor de calitate a aerului într-una dintre intersecție foarte circulate din oraș (Bd. Revoluţiei 1989 cu Str. Cloșca).

Având o structură modulară, bazată pe o arhitectură deschisă, gama de parametri măsurați poate fi extinsă în viitor prin adaugarea de traductori (senzori) specifici agentului poluant măsurat.

O altă inovație o reprezintă alimentarea cu energie electrică produsă solar, stația fiind echipată cu un panou solar, de dimensiuni reduse, care asigura un consum redus de energie şi funcționarea continuă, atât pentru stația de masură, cât și pentru echipamentul de transmisie de date, în tehnologie LoRaWAN, înglobat.

Interfața de vizualizare a parametrilor de calitate a aerului prezintă, pe langă informații generale legate de fiecare parametru în parte, valorile în timp real pentru parametri măsurați, precum și rapoarte istorice, configurabile în funcție de perioada, ceea ce permite vizualizarea evoluției unuia sau a mai multor parametri măsurați.

În plus, având în vedere că stația de monitorizare a calității aerului este instalată în aceeași intersecție cu sistemul de măsurare a volumului de trafic, se realizează cu ușurință și corelarea celor două sisteme, cu scopul de a determina impactul volumului de trafic asupra calităţii aerului.

Specificații tehnice

Vezi galerie foto

Staţia de măsurare a calității aerului este compusă dintr-un ansamblu de senzori, pentru fiecare substanță/ parametru măsurat, un gateway LoRa integrat și o sursă de alimentare regenerabilă, bazată pe energie solară. Instalată la patru metri înalțime, stația poate fi extinsă cu senzori suplimentari, în funcție de necesitățile municipalității.

Datele măsurătorilor sunt transmise către serverul central aflat în Bucuresti, unde sunt agregate, normate și afişate prin intermediul unei aplicaţii web securizate, de unde pot fi afișate atât în timp real, cât și sub formă de rapoarte pentru intervale de timp specifice.

Un alt aspect inovator al soluției este corelarea, în aplicația de vizualizare, a nivelului de prezență a factorilor de poluare cu volumul de trafic din zonă, preluat de la proiectul implementat de către Direct OneMăsurarea Volumului de Trafic.  Prin afişarea selectivă se poate urmari eventuala corelare, în timp, a variației prezenței unui agent poluator în funcție de traficul rutier.

Vezi galerie foto

Pentru cetățeni:

 • Creșterea calității vieții.

 

Pentru administrație:

 • Acces facil la un suport de monitorizare și control pentru alinierea la standardele europene;
 • Costuri reduse pentru îndeplinierea obiectivelor de control al calității aerului.