Etape proiect

1
Analiză
2
Implementare
3
Testare
4
Funcțional
5
Evaluare

Partener

Bucureşti, RO

Detaliu Proiect

Vezi galerie foto

Una dintre direcţiile prioritare ale Agendei Digitale a României o reprezintă dezvoltarea de tehnologii IT&C, cu scopul facilitării procesului de învăţare din România şi implicit stimularea inovării şi creşterii economice pe termen lung.

Din această perspectivă, este necesară asigurarea infrastructurii adecvate în şcoli şi digitalizarea conţinutului educaţional pentru dezvoltarea capabilităţilor digitale ale elevilor şi profesorilor prin promovarea sistemului de „învăţare împreună”.

Proiectul dezvoltat de către Orange, împreună cu partenerul SoftSchool – startup din Cluj Napoca, premiat de către Orange în finala Demo Day a programului Innovation Labs 2017, constă în introducerea în cadrul Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” şi Colegiului Economic „Dionisie Pop Marţian” din Alba Iulia a unei soluții de clasă digitală compusă din aplicații care permit profesorilor un mod de predare interactivă, precum şi accesul la un conţinut interactiv (manuale şi librărie multimedia), livrat prin intermediul unui portal dedicat, cu care elevii să poată interacționa la clasă şi pe care le poată folosi şi pentru studiul individual de acasă.

SoftSchool este o platformă online care a fost creată cu scopul de a eficientiza atât activitățile şcolare de zi cu zi, cât și comunicarea eficientă cu parinții și creșterea transparenței actului educaţional.

Soluţia de clasă digitală are nevoie de acces la internet, furnizat tot de către Orange tot în cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City, şi beneficiază de servicii de securitate online pentru catalogul virtual oferit. Astfel, orice părinte poate şti care este situaţia şcolară a copilului său şi poate comunica mult mai uşor cu dirigintele şi profesorii.

Componentele soluţiei de clasă digitală sunt:

 • catalog digital;
 • tablete pentru profesori;
 • conectivitate wifi securizată.

Pe baza platformei de Internet Security, furnizată de către Orange, au fost introduse elemente de filtrare a traficului web către diverse tipuri de conținut şi aplicații pentru acces diferențiat la Internet, pe categorii de utilizatori (elevi, profesori şi părinţi).

De asemenea, Orange a realizat şi identificarea aplicaţiilor IT şi a bazelor de date disponibile (alte componente de catalog electronic, module de notificări automate pentru elevi şi/sau părinţi) care au putut fi integrate cu aplicațiile aferente clasei digitale.

Activarea aplicaţiilor de clasa digitală şi efectuarea training-urilor aferente pentru personalul didactic care utilizează aceste aplicaţii în actul de predare au fost realizate înaintea începerii anului şcolar 2017-2018, moment în care Orange a dotat cele două colegii cu 120 de  tablete 2 in 1 (laptop + tabletă) Lenovo MIIX 320 pentru corpul profesoral.

Specificații tehnice

Vezi galerie foto

Platforma SoftSchool este structurată în 4 module principale destinate activităţilor specifice instituţiilor de învăţământ:

 • Înregistrarea tuturor datelor necesare funcţionării acesteia (profesori, clase, elevi, orar etc.);
 • Crearea conturilor individuale de utilizatori pentru toţi profesorii, elevii şi părinţii care aparţin de şcoală;
 • Număr nelimitat de SMS-uri;
 • Extragerea şi exportul de date privind situaţii şcolare, rapoarte pentru inspectoratul şcolar etc.

 

Alte specificaţii tehnice:

 • platformă bazată pe .NET technologies;
 • arhitectură concepută pentru a asigura scalabilitatea platformei;
 • Cloud datacenter în Azure cu uptime garantat de 99.99%;
 • Securitate garantată de DNS şi CDN asigurate de Cloudflare;
 • TLS1.2 pentru securitatea transferului de date;
 • Criptarea datelor de autentificare şi a bazei de date.

 

Clasă digitală în media

Vezi galerie foto
Vezi galerie foto

Pentru elevi:

 • Posibilitatea vizualizării online a notelor şi a absenţelor;
 • Grafice cu evoluţia elevului;
 • Acces la istoric- tendințe educaționale;
 • Orarul clasei.

 

Pentru părinţi:

 • Posibilitatea vizualizării online a notelor şi a absenţelor;
 • Notificări prin e-mail şi prin SMS săptămânal în legătura cu situaţia şcolară a copiilor;
 • Grafice cu evoluţia elevului;
 • Notificări în timp real către părinţi prin mail şi SMS (cu observaţii, absenţe, invitaţii la şedinţele cu părinţii etc.);
 • Acces la istoric- tendințe educaționale;
 • Orarul elevilor.

 

Pentru managementul didactic:

 • Generarea documentelor din mapele profesorilor şi diriginţilor: planificări, rapoarte asupra evaluării iniţiale;
 • Generarea situaţiilor şcolare şi statistici în timp real: raportul lunar al absentelor, raport asupra ritmicităţii notarii, situaţiile de sfârşit de semestru şi posibilitatea transmiterii acestora către Inspectoratul Şcolar;
 • Orarul profesorilor;
 • Modul dirigenţie cu baza de date despre elevi;
 • Generator de rapoarte şi situaţii;
 • Caietul profesorului şi al dirigintelui cu posibilitatea partajării notiţelor despre elevi;
 • Posibilitatea Inspectoratului de a extrage rapoarte din unităţile de învăţământ, cu acordul acestora;
 • Modul comisie de disciplină: note la purtare, preavize, notificarea automată a părinţilor şi a dirigintelui, trimiterea unui elev la comisie prin intermediul softului, cu notificarea automată a părţilor implicate.
 • Acces la istoric- tendințe educaționale.

 

Beneficii catalog online:

 • posibilitatea vizualizării şi introducerii online a notelor şi absentelor;
 • notificare în timp real prin SMS şi email;
 • notificarea pragurilor critice de absenţe;
 • situaţii pe clase pentru diriginţi;
 • situaţiile prezente la sfârşitul catalogului şi raportarea dirigintelui la sfârşit de semestru;
 • calculul automat al mediilor în funcţie de specificul fiecărei discipline conform prevederilor din R.O.F.U.I.P.;
 • notificarea părinţilor cu situaţia şcolară la nivel săptămânal;
 • notificare la final de semestru cu privire la încheierea mediilor;
 • posibilitatea de vizualizare a graficelor de evoluţie pentru fiecare materie;
 • acces individual pentru elevi, părinţi, profesori, diriginţi, directori, secretari cu prerogative separate pentru fiecare categorie;
 • prezentarea situaţiilor care nu se consemnează în catalogul clasic: rezultatele evaluării iniţiale, rezultate la concursuri şi olimpiade, premii, simulări de examene etc.

 

Beneficii pe partea de comunicare profesori-elevi-părinţi:

 • îmbunătăţirea şi gestionarea comunicării interne, direct în platformă;
 • comunicare intra-instituţională: profesori, diriginţi, directori, secretari, comisii etc.;
 • comunicare inter-instituţională: directori, inspectori, comisii, formatori, CCD etc.;
 • comunicare cu beneficiarii sistemului de învăţământ: elevi şi părinţi;
 • invitaţii la şedinţe cu părinţii;
 • notificări de diverse tipuri;
 • sistem de notificări pentru profesori şi elevi: ritmicitatea notării, alerte corigenţă, praguri critice absenţe;
 • notificare modificare orar;
 • notificări în timp real prin mail şi SMS: pot fi trimise către părinţi cu condiţia utilizării la oră a soft-ului.
Vezi galerie foto

Prin integrarea într-o platformă unitară a tuturor informațiilor legate de situația școlară a elevilor, atât părinții, cât și profesorii, pot interveni din timp cu măsuri personalizate care să contribuie la îmbunătățirea prezenței elevilor la cursuri sau a procesului de învățare în timpul și în afara școlii.

Comparând datele statistice aferente anilor școlari 2016-2017, respectiv 2017-2018, numărul de absențe a celor aproximativ 800 de elevi înregistrați în proiect (813 în primul an, 822 în al doilea an) a scăzut cu 9.56%, de la o medie de 61,79 absențe pe elev, la 55,88.

Din cele 45.936 de absențe înregistrate în anul școlar 2017-2018 de cei 822 de elevi, 18% au fost înregistrate la clasele a IX-a, 25% la clasele a X-a, 26% la clasele a XI-a, respectiv 30% la clasele a XII-a.

Nota medie a elevilor care în anul școlar 2016-2017 erau în clasa a XI-a a fost 9,06. Aceiași elevi, ajunși în anul școlar 2017-2018 în clasa a XII-a, au obținut o medie de 9,21, înregistrând o creștere a performanței de 1,66%.

În anul școlar 2017-2018, din cei 822 de elevi înscriși în program, 819 au promovat, cu o medie generală totală de 9,10. 60,9% dintre elevi au promovat cursurile liceale cu medii între 9-10, respectiv 36,1% cu medii între 7 și 9.