Despre

100
soluții
11
verticale
45
parteneri

Despre proiectul pilot Alba Iulia Smart City

Alba Iulia, oraşul cu o istorie multimilenară, a fost de multe ori în avangarda progresului tehnologic. Proiectul pilot Alba Iulia Smart City îşi propune să implementeze şi testeze soluţii dedicate oraşelor inteligente cu ocazia Centenarului Marii Uniri, dar şi să transmită din oraşul unificării României, un semnal de trecere la o nouă etapă de dezvoltare, bazată pe tehnologie şi având în centru cetăţenii.

 

Ce ne diferenţiază?

Proiectul pilot Alba Iulia Smart City are câteva caracteristici unice în România.
În primul rând, este singurul proiect ce reuneşte în baza unor parteneriate de colaborare, instituţii guvernamentale (Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale), administraţia locală (Primăria Municipiului Alba Iulia), instituţii, unităţi de cercetare, universităţi, companii, asociaţii şi cetăţeni.

În al doilea rând, aceste parteneriate sunt fără interese comerciale, soluţiile fiind implementate şi testate de companiile partenere, administraţia locală asigurând infrastructura şi suportul necesar.

În al treilea rând,  spre deosebire de majoritatea proiectelor dedicate oraşelor inteligente, bazate pe consultanţă strategică şi implementări majore pe una sau două verticale prioritare, proiectul pilot testează la scară redusă soluţii multiple, ce adresează majoritatea verticalelor unui oraş inteligent. Această abordare, permite testarea soluţiilor în mediul real, selectarea celor mai valoroase şi uşor de dezvoltat soluţii, formarea unei echipe de implementare într-un domeniu nou şi împărtăşirea cunoştinţelor dobândite cu alte oraşe ce abordează proiecte inteligente de dezvoltare.

 

Obiective principale

Similar altor proiecte dezvoltate în numeroase oraşe din întreaga lume, Alba Iulia Smart City îşi propune să folosească în mod inteligent informaţiile, datele şi tehnologiile capabile să răspundă provocărilor legate de adaptabilitate, dezvoltare sustenabila socială şi economică, energie şi mediu. Este un fapt deja dovedit că integrarea sistemelor fizice, digitale şi umane în cadrul oraşelor inteligente creşte eficienţa proceselor, reduce costurile, îmbunătăţeşte calitatea vieţii, asigurând un viitor sustenabil, prosper şi incluziv pentru cetăţeni. De aceea, este de aşteptat ca proiectul Smart City să aducă beneficii importante cetăţenilor municipiului Alba Iulia, investitorilor şi turiştilor care vizitează oraşul.

Pe baza documentelor strategice de dezvoltare (majoritatea fiind prezentate în paragraful următor) a fost dezvoltată viziunea proiectului Alba Iulia Smart City, care are la bază patru obiective strategice:

  1. Un oraş inteligent, accesibil şi coerent
  2. Un oraş verde, cu servicii publice eficiente
  3. Un oraş competitiv şi creativ
  4. Un obiectiv cultural şi turistic European

Document strategic, de stabilire a proiectelor prioritare de dezvoltare pentru Municipiul Alba Iulia până în 2020.

Pentru ordonarea după prioritate a proiectelor de dezvoltare ale Municipiului Alba Iulia, a fost utilizata o metodologie complexă:
– începând de la Piramida nevoilor unui oraș, fiecare proiect a fost evaluat pe baza măsurii în care poate satisface nevoile: cetățenilor; firmelor; turiștilor.
– proiectele au fost evaluate pe baza măsurii în care au respectat temele intersectoriale, cum ar fi incluziunea socială și schimbările climatice
– fiecare proiect a fost evaluat din perspectiva dimensiunii de durabilitate financiară – adică nivelul estimativ al costurilor de operare și întreținere sau al veniturilor potențiale ulterioare finalizării proiectului.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - Ghid Smart City pentru comunităţi inteligente

Conceptul „smart city” şi tehnologiile „smart” pătrund din ce în ce mai mult în cunoaşterea generală. MCSI recunoaşte şi apreciază efortul depus de alte persoane şi organizaţii în promovarea conceptelor noi, iar prezentul ghid vine în sprijinul comunităţilor care doresc să abordeze proiecte „smart city” şi al celorlalte iniţiative similare, fiind un material deschis, supus îmbunătăţirii cu sprijinul mediului public, privat, academic şi al societăţii civile interesate.

Siemens - The Business Case for Smart Cities: Alba Iulia

Studiu de caz privind beneficiile directe şi indirecte ale implementării unor soluţii inteligente. În cazul oraşului Alba Iulia, au fost analizate proiecte de comunicaţii, transport şi energie.

Consolidarea capacităţii de planificare spaţială, precondiţie pentru dezvoltare urbană sustenabilă - Studiu de caz, oraşul Alba Iulia

Deşi este unul dintre municipiile cele mai mici din România, Alba Iulia a dat dovadă de implicare și angajament în domeniul amenajării teritoriale, având una dintre strategiile urbane cele mai bine coordonate şi integrate. Acest lucru poate reprezenta un exemplu de bună practică pentru alte oraşe cu privire la modul de planificare în cadrul unei ierarhii a planurilor, precum şi a modului de planificare într-un cadru strategic bine definit.

Barometrul comunitatii locale – Alba Iulia 2015

Barometrul comunităţii locale (BCL) este un program de analiză şi suport pentru dezvoltarea locală. Barometrul comunităţii locale reprezintă un complex de activităţi de cercetare, de diseminare a rezultatelor lor şi de forme de stimulare a participării civice în Alba Iulia care se desfăşoară conform Protocolului de colaborare nr. 64655/02.09.2014 dintre Universitatea „1 Decembrie 1918” şi Municipiul Alba Iulia. În momentul de faţă, protocolul prevede ca Barometrul să se realizeze din 2014 până în 2017.

Gehl Architects – Alba Iulia, oras pentru oameni

Oamenii decid să trăiască în anumite locuri din mai multe motive, unele dintre aceste locuri devenind atractive și de dorit tuturor, provocarea fiind de a încerca să
facem acest lucru și la Alba Iulia.

În timpul vizitei noastre, am desfășurat un atelier de lucru împreună cu 40 de locuitori și oficiali ai orașului din domenii diverse, pentru a-și face o idee despre cum și-ar dori ca viitorul lor oraș să arate. Mai jos e un rezumat al ideilor lor.

PAED – Planul de Actiune pentru Energie Durabila

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) reprezintă documentul de angajament al administrației publice locale Alba Iulia pentru următorii 4 ani, cu scopul reducerii emisiilor de CO2 pe întreg teritoriul municipiului, conform țintelor voluntar asumate.

PIEE – Programul de imbunatatire a eficientei energetice

În cadrul Strategiei de dezvoltare locală, unul din obiectivele specifice este politica privind problemele energetice; de aceea Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice – PIEE este un instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 3-6 ani care să definească evoluția viitoare a comunității, ținta spre care se va orienta întregul proces de planificare energetică.

Planul de mobilitate urbana durabila al Municipiului Alba Iulia

Prezentul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă municipiul Alba Iulia și zona sa de influență, având o aplicare pentru perioada 2016-2030 sub forma unui document strategic unde nivelul de detaliere al propunerilor (măsuri și proiecte) sunt prezentate cu caracter programatic și strategic.

Acest document reprezintă varianta finală a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Alba Iulia, rezultată în urma demarării procedurii de evaluare a impactului PMUD asupra mediului, în baza HG nr. 1076/2004, incluzând informarea şi consultarea publicului.

Strategia Integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Alba Iulia 2014-2023

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia este un instrument de
planificare în vederea dezvoltării urbane durabile a municipiului Alba Iulia în perioada 2014-2023.

Înainte de toate, „o bună planificare reprezintă un instrument fundamental al guvernării
locale eficiente – o metodă de exprimare şi efectuare a alternativelor publice referitoare la
modul în care comunitatea va creşte şi se va dezvolta.”

Banca Mondiala – Orase magnet, migratie si navetism in Romania

România este țara cu cea mai rapidă creștere economică din UE, principalele motoare ale acestei creșteri fiind municipiul București și orașele secundare ale țării. Însă în timp ce Bucureștiul a atins niveluri de productivitate comparabile cu cele înregistrate în alte capitale ale Uniunii, orașele secundare din România se află în continuare destul de departe de a concura de pe poziții egale cu orașele secundare din UE. Fără consolidarea acestor orașe secundare, economia României nu poate susține creșterea din anii următori.

Cele mai competitive orașe secundare sunt cele care se dovedesc cele mai pricepute în atragerea populației, a investițiilor și a turiștilor. Raportul de față analizează orașele care au reușit cel mai bine să atragă populația migrantă și navetiștii și propune o serie de recomandări pentru creșterea atractivității și competitivității orașelor secundare. În cele ce urmează, vom dezbate principalele constatări și propuneri ale raportului.

Proiectul pilot Alba Iulia Smart City este unul din cele mai interesante din România, deoarece a reuşit deja să atragă numeroşi parteneri (cărora le mulţumim pe această cale pentru colaborarea deosebită), care implementează şi testează zeci de soluţii inteligente, acoperind practic toate domeniile importante ale unui oraş inteligent. Vă invităm să le descoperiţi şi desigur să le testaţi pe cele mai interesante, în pagina dedicată soluţiilor.

Municipiul Alba Iulia este în contact cu numeroase instituţii, companii, asociaţii şi municipalităţi, devenind un participant activ la evenimentele dedicate Smart City şi o resursă de bune practici şi cunoştinţe pentru alte iniţiative în acest domeniu, ce va cunoaşte o dezvoltare accelerată în următoarea perioadă.

Suntem convinşi că pe baza proiectului pilot, vom reuşi să identificăm nevoile locale, resursele disponibile şi cele mai bune soluţii care să poată fi integrate şi dezvoltate pe scară largă, astfel încât în faza următoare a proiectului Smart City să asigurăm dezvoltarea durabilă a Municipiului Alba Iulia şi o viaţă mai bună cetăţenilor săi.


Veniţi alături de noi!
Echipa Alba Iulia Smart City
albaiuliasmartcity@apulum.ro